Kerajaan Kuningan

Kala 1033 – 1074 Caka = 41 tahun
 • Wilayah Galuh 41, di Kuningan / Galunggung 
 • Nama asal Prabhu Cakrawati 
 • Istri 
 • Anak Prabhu Langlangbhuwana 

Kala
 • Wilayah Kuningan 
 • Nama asal Prabhu Langlangbhuwana 
 • Istri 
 • Anak 1 Ratu Mayang Kuning, isteri Raden Suralaya atau Rangga Mantri ratu wi­layah Maja.2 Dalem Dungkut namanya, menjadi ratu wilayah Kawali3 Ratu Mayangsari, isteri Sunan Parung. Raja Talaga-Galuh 
Kala
 • Wilayah  wi­layah Maja. 
 • Nama asal  Raden Suralaya atau Rangga Mantri 
 • Istri Ratu Mayang Kuning 
 • Anak 1 Raden Jayareksa, atau Ki Gedeng Luragung2 Ratu Selawati, isteri Seh Aripin3 Raden Bratawiguna, atau Pangéran Aryya Kemuning 
Kala
 • Wilayah ratu wilayah Kawali 
 • Nama asal Dalem Dungkut 
 • Istri 
 • Anak Pangéran Bangset 
Kala
 • Wilayah 
 • Nama asal Sunan Parung 
 • Istri Ratu Mayangwari 
 • Anak Ratu Parung atau Ratu Wulansari, diperisteri oleh ratu wilayah Maja, ialah Raden Parunggangsa, atau Ranggamantri 
Kala
 • Wilayah 
 • Nama asal Raden Jayareksa, atau Ki Gedeng Luragung 
 • Istri Nyai Ageng Larasati 
 • Anak Raden Suranggajaya, atau Sang Dipati Kuningan 
Kala
 • Wilayah 
 • Nama asal Seh Aripin 
 • Istri Ratu Selawati 
 • Anak Ratu Kencanawati, atau Nyai Ageng Kuningan.

Oleh : Ali Sastramidjaja
Posting Komentar

Entri Populer