Desa Sukamerang

Desa Sukamerang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan kersamanah Kabupaten Garut.Desa Sukamerang Kec. Kersamanah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Desa Nanjungjaya

Desa Nanjungjaya merupakan salah satu desa di Kecamatan kersamanah Kabupaten garut. Desa nanjungjaya memiliki luas wilayah sebesar + 511.54 ha yang terbagi menjadi tiga dusun yakni Dusun cioray, dusun paralangon dan dusun cipatik.

Desa Nanjungjaya Kec. Kersamanah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Desa Sukamaju

Desa Sukamaju merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut. Dengan luas 530,229 ha, jumlah penduduk 8765 jiwa terdiri dari 4 Kadusunan 17 RW 62 RT dengan mata pencaharian penduduk sebagian besar petani, pedagang dan buruh tani, daerahnya berbukit-bukit dengan penebaran penduduk dari kampong ke kampong berjauhan dan tidak merata menyebabkan kurang terbina dan terpenuhina pelanan masyarakat secara optimal dan kurang memadainya sarana prasarana transportasi

Desa Girijaya

Desa Girijaya terletak di kecamatan Kersamanah, di kabupaten Garut. Girijaya memiliki empat batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan desa Kersamanah, sebelah selatan berbatasan dengan desa Nanjung Jaya, sebelah timur berbatasan dengan desa Sukamaju, dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Girimukti.

Entri Populer